summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2007-10-27 12:29:20 +0200
committerJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2007-10-27 12:29:20 +0200
commit8a55ea98b12f97507df83b34f6eaccdceefee1c6 (patch)
treee286f61cfa3c2f732cfa08a76d07d06d978b51d9
parentb685df6f25bd0fd60755781349d8a76e9753402c (diff)
Danish translation - complete except the unfinished address and tech-only account subdirs.
-rw-r--r--account.mdwn41
-rw-r--r--brokenlinks.mdwn2
-rw-r--r--files.mdwn17
-rw-r--r--files/intro.mdwn42
-rw-r--r--files/setup.mdwn102
-rw-r--r--index.mdwn8
-rw-r--r--internet.mdwn8
-rw-r--r--intro.mdwn60
-rw-r--r--intro/email.mdwn20
-rw-r--r--intro/sms.mdwn2
-rw-r--r--mail.mdwn20
-rw-r--r--mail/intro.mdwn45
-rw-r--r--mail/setup.mdwn144
-rw-r--r--orphans.mdwn2
-rw-r--r--quota.mdwn8
-rw-r--r--quota/intro.mdwn21
-rw-r--r--quota/setup.mdwn30
-rw-r--r--quota/use.mdwn63
-rw-r--r--redpill.mdwn32
-rw-r--r--redpill/admin.mdwn43
-rw-r--r--redpill/purpose.mdwn43
-rw-r--r--redpill/use.mdwn36
-rw-r--r--sitemap.mdwn2
23 files changed, 393 insertions, 398 deletions
diff --git a/account.mdwn b/account.mdwn
index d5b21f9..cb384b0 100644
--- a/account.mdwn
+++ b/account.mdwn
@@ -1,36 +1,33 @@
-# Accounts
+# Konti
-Each user has a single, personal account.
+Hver bruger har een personlig konto.
-The account, and what it provides access to, is protected by a personal
-[[password]].
+## Mulige personlige ressourcer
-## Personal resources
+Hver konto kan have forskellige personlige ressourcer tilknyttet:
-Each account can have various personal resources attached:
+ * [[Email-adresser|mail/addresses]]
+ * Personlige [[dokumentarkiver|files]]
+ * En personlig [[hjemmeside|homepage]]
+ * Et eller flere [[websites]]
- * Email [[addresses]]
- * Personal [[file_shares|files]]
- * A personal [[homepage]]
- * One or more [[websites]]
+## Delte ressourcer
-## Shared services
-
-User accounts provide access to various shared resources:
+Brugerkonti giver adgang til forskellige delte ressourcer:
* [[Mailinglists]]
- * Collaborative [[file_shares|files]]
- * [[Printers]]
- * [[Addressbooks|addressbooks]]
- * [[Calendars]]
+ * Delte [[dokumentarkiver|files]]
+ * [[Printere|printers]]
+ * [[Adressebøger|addressbooks]]
+ * [[Kalendre|calendars]]
-## Account administration
+## Konto-administration
-User accounts are administered by the technical supporters using a set of
-[[account/commands]]
+Brugerkonti bliver administreret af de tekniske supportere med en række
+[[kommandoer|commands]]
-New users are pointed to the [[intro]] page by [[intro/email]] and
-[[intro/sms]].
+Nye brugere bliver henvist til [[introduktionen|intro]] med [[intro/sms]] og
+[[intro/email]].
diff --git a/brokenlinks.mdwn b/brokenlinks.mdwn
index 20626bf..2773f8b 100644
--- a/brokenlinks.mdwn
+++ b/brokenlinks.mdwn
@@ -1,3 +1,3 @@
-# Broken links
+# Defekte henvisninger
[[brokenlinks ]]
diff --git a/files.mdwn b/files.mdwn
index ce2f843..60eb5b3 100644
--- a/files.mdwn
+++ b/files.mdwn
@@ -1,15 +1,14 @@
-# Overview of file sharing info
+# Oversigt over informationer om dokumentarkiver
-Each user [[account]] provides access to personal and shared files.
+Hver [[brugerkonto|account]] giver adgang til personlige og fælles dokumentarkiver.
+## Opsætning
-## Setup
+ * Kort [[introduktion|files/intro]] til adgang til dokumentarkiver
+ * [[Opsætning|files/setup]] mere detaljeret
- * Short [[files/intro]] to accessing file shares
- * [[Configuration|files/setup]] more detailed
+## Brug
-## Use
-
- * The file shares are restricted by a disk [[quota]]
- * [[Problem]] reporting
+ * Dokumentarkiverne er underlagt [[adgangsbegrænsning|quota]]
+ * [[Problem|problem]]rapportering
diff --git a/files/intro.mdwn b/files/intro.mdwn
index afc288d..f8657f2 100644
--- a/files/intro.mdwn
+++ b/files/intro.mdwn
@@ -1,32 +1,32 @@
-# Introduction to filesharing
+# Introduktion til dokumentarkiver
-Your account provides access to file shares. Some personal shares and
-some shares common to the groups you are member of.
+Din konto giver adgang til en række dokumentarkiver. Nogle arkiver er
+personlige, andre er fælles for grupper du er tilknyttet.
-## Access from Macintosh
+## Adgang fra Macintosh
- 1. Change to the application "Finder" (switch to the desktop)
- 2. Choose "Go" from the menu, and then "Connect to server..." at the bottom
- 3. Type in the server address (ask your technicians for the hostname)
- 3. Provide your username and password
- 4. Choose the file shares to use
+ 1. Skift til programmet "Finder" (gå ud på skrivebordet)
+ 2. Vælg "Gå" i menubjælken, og derunder "Forbind til server..." forneden
+ 3. Angiv adressen på serveren (spørg dine teknikere efter værtsnavnet)
+ 3. Angiv dit brugernavn og adgangskode
+ 4. Vælg de dokumentarkiver du vil anvende
-## Access from Windows
+## Adgang fra Windows
- 1. Download and install the application [WinSCP](http://winscp.org/)
- 2. Start the application "WinSCP"
- 3. Type in the server address (ask your technicians for the hostname), and
- your username and password
- 4. Work only in the supfolders containing normal documents!
+ 1. Hent og installér programmet [WinSCP](http://winscp.org/)
+ 2. Start programmet "WinSCP"
+ 3. Angiv adressen på serveren (spørg dine teknikere efter værtsnavnet), og dit
+ brugernavn og adgangskode.
+ 4. Arbejd kun i de undermapper som indeholder normale dokumenter!
-/!\ Contact your technicians if you need access to **shared** documents from
-Windows, as it requires a few adjustments on the server.
+/!\ Kontakt dine teknikere hvis du har brug for adgang til **fælles**
+dokumentarkiver fra Windows, da det kræver nogle justeringer på serveren.
-## More info
+## Yderligere information
- * [[Setup]] more detailed.
- * [[Overview|files]] of filesharing info.
- * [[Overview|account]] of possibilities with your account.
+ * [[Opsætning|setup]] mere detaljeret.
+ * [[Oversigtl|files]] over informationer om dokumentarkiver.
+ * [[Oversigtl|account]] over muligheder med din konto.
diff --git a/files/setup.mdwn b/files/setup.mdwn
index aaddcac..88e5f6b 100644
--- a/files/setup.mdwn
+++ b/files/setup.mdwn
@@ -1,75 +1,73 @@
-# Filesharing setup
+# Opsætning af dokumentarkiver
-[[File_shares|intro]] is accessible in different ways. Via the
-Macintosh-friendly **afp** or the more generic **sftp**.
+[[Dokumentarkiver|intro]] kan tilgås på flere måder. Med det
+Macintosh-venlige **afp** eller med det mere generelle **sftp**.
-## Macintosh-friendly access (afp)
+## Macintosh-venlig adgang (afp)
-The easiest method is using the "Apple Filesharing Protocol", **afp**.
-It is integrated in both MacOS X and the older MacOS Classic, and provides
-separate access to each personal and group share.
+Den nemmeste adgang sker med "Apple Filesharing Protocol", **afp**. Det
+er integreret i både MacOS X og det ældre MacOS Classic, og giver separat
+adgang til hvert personligt og delt arkiv.
- 1. Open filesharing:
- * With MacOS X choose "Connect to server..." from the desktop.
- * With MacOS Classic choose "AppleShare" from "Chooser" in the apple
- menu.
+ 1. Åbn arkivdeling:
+ * Under MacOS X vælges "Forbind til server..." fra skrivebordet.
+ * Under MacOS Classic vælges "AppleShare" fra "Vælger" i æble-menuen.
- 2. Connect to the server (ask your technicians for the hostname)
+ 2. Forbind til serveren (spørg dine teknikere om værtsnavnet)
- 3. Log on using your personal access info, and choose the file shares
- you want bound to your machine.
+ 3. Log på med personlige adgangsoplysninger, og vælg dokumentarkiver
+ som skal bindes til din maskine.
-Alternatively in some cases, e.g. with the MacOS X web-browser Safari,
-you can double-click the address if written with "afp://" in front of the
-hostname.
+Alternativt kan du i nogle tilfælde, bl.a. MacOS X web-browseren Safari,
+dobbeltklikke på adressen hvis den skrives med "afp://" foran værtsnavnet.
-When finished using the shares, "eject" it by dropping it in the trash
-can.
+Når du er færdig med at arbejde med et arkiv, så "skub det ud" ved at
+putte det i skraldespanden.
-## General access (sftp)
+## Generel adgang (sftp)
-Windows and Linux unfortunately cannot (in a simple way) use afp, and
-their own similar builtin methods are either too insecure (ftp, nfs) or
-problematic to get to work through the Internet (smb).
+Windows og Linux kan desværre ikke (nemt) bruge afp, og deres egne lignende
+indbyggede metoder er enten for usikre (ftp, nfs) eller problematiske at få til
+at fungere gennem Internet (smb).
-The alternative SSH-based **sftp** works on all three platforms with a helper
-application installed:
+Det alternative SSH-baserede **sftp** fungerer på alle tre platforme med et
+hjælpeprogram installeret:
- 1. Use an sftp application:
- * With Windows the Free Software application
- [WinSCP](http://winscp.org/) is recommended.
- * With MacOS X the Free Software application
- [Fugu](http://rsug.itd.umich.edu/software/fugu/) is recommended.
- * With MacOS X for terminal use you can use the builtin command line
- tool "sftp".
- * With MacOS Classic you can use the shareware application
+ 1. Brug et sftp-program:
+ * Under Windows anbefales fri software programmet
+ [WinSCP](http://winscp.org/)
+ * Under MacOS X anbefales Fri Software programmet
+ [Fugu](http://rsug.itd.umich.edu/software/fugu/)
+ * Under MacOS X til terminalbrug kan anvendes den indbyggede
+ kommandolinje-baserede "sftp".
+ * Under MacOS Classic kan anvendes shareware-programmet
[MacSFTP](http://pros.orange.fr/chombier/MacSFTP/SFTP_info.html)
- * With Linux on X11 desktop, both Gnome and KDE have sftp support builtin.
- * With Linux on a text terminal, the application "Midnight Commander" (the
- command "mc") is recommended.
+ * Under Linux under X11-brugerfladen har både Gnome og KDE indbygget
+ sftp-understøttelse.
+ * Under Linux til terminalbrug anbefales programmet "Midnight Commander"
+ (kommandoen "mc").
- 2. Type in the server address (ask your technicians for the hostname), and
- your personal access info.
+ 2. Angiv adressen (spørg dine teknikere om værtsnavnet), og dine personlige
+ adgangsoplysninger.
-Alternatively your can in some cases double-click the address if written with
-"sftp://" in front of the hostname.
+Alternativt kan du i nogle tilfælde dobbeltklikke på adressen hvis den skrives
+med "sftp://" foran værtsnavnet.
-/!\ Sftp provides access to all of your personal account, without any
-userfriendly wrapping. Avoid moving around folders and files you do not
-know what is. For example the "Maildir" folder, containing all of your
-emails.
+/!\ Sftp giver adgang til hele din personlige konto, uden brugervenlig
+indpakning. Undgå at flytte rundt på mapper og dokumenter du ikke ved
+hvad er - Eksempelvis mappen "Maildir", som indeholder alle dine emails.
-Sftp only provides access to your personal account. With some adjustment
-on the server you can also be granted access to some types of group
-shares as well. If you can only access personal file shares using sftp, and you
-need access to group shares too, then please tell your technicians to adjust
-your access on the server.
+Sftp giver normalt kun adgang til den personlige konto. Med en mindre
+tilretning på serveren kan der gives adgang til nogle typer delte
+arkiver også. Hvis du kun kan nå dokumentarkiver med sftp, og har brug for
+adgang også til delte arkiver, så kontakt dine teknikere og bed dem om at
+justere din adgang til serveren.
-## More info
+## Yderligere information
- * [[Overview|files]] of filesharing info.
- * [[Overview|account]] of possibilities with your account.
+ * [[Oversigtl|files]] over informationer om dokumentarkiver.
+ * [[Oversigtl|account]] over muligheder med din konto.
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index b852b8f..daea839 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -1,7 +1,7 @@
-# ICT documentation
+# IT-dokumentation
-This is ICT documentation for a [[Redpill]] organisation.
+Dette er IT-dokumentation for en [[Redpill]]-organisation.
-Please go read the [[intro]].
+Læs først [[introduktionen|intro]].
-Or have a look at the [[sitemap]].
+Eller tag et kig på stedets [[oversigtskort|sitemap]].
diff --git a/internet.mdwn b/internet.mdwn
index 6538464..589bf45 100644
--- a/internet.mdwn
+++ b/internet.mdwn
@@ -1,7 +1,7 @@
# Internet
-Internet is the Babel tower of computers - a substantial set of rules for
-common language and behaviour, independent from oddities of each participating
-computer.
+Internet er computernes babelstårn - et omfattende sæt af regler for fælles
+sprog og fælles adfærd, uafhængigt af de medvirkende computeres egne
+særegenskaber.
-In other words, Internet is but a very effective communications tool.
+Internet er med andre ord blot et ekstremt effektivt kommunikationsmiddel!
diff --git a/intro.mdwn b/intro.mdwn
index fc2dfa0..e0e90b3 100644
--- a/intro.mdwn
+++ b/intro.mdwn
@@ -1,48 +1,48 @@
-# Introduction to using this system
+# Introduktion til brug af dette system
-As a user of this system you have been given an "account". You have received a
-"username" (probably by email), and a password (probably by cellphone text
-message).
+Som bruger ved dette system har du fået en "konto". Du har modtaget et
+"brugernavn" (sandsynligvis pr. email), og en "adgangskode" (sandsynligvis pr.
+sms).
-The password you received has only a short lifespan, and **must** be changed
-soon.
+Adgangskoden du fik har kun kort levetid. Den **skal** ændres snart.
-## Pick a good password
+## Vælg en god adgangskode
-Invent something impossible to guess, yet easy to remember.
+Find på noget som er umuligt at gætte, men nemt at huske.
- * Avoid personal info. Don't use your mother's birthday or your pet cat.
- * Avoid plain words. Gibberish mixed with mumbo jumbo is much better (robots
- use dictionaries!).
+ * Undgå personlige informationer. Brug ikke din mors fødselsdag eller din
+ hund.
+ * Undgå alm. ord. Vrøvl blandet med ruskomsnusk er meget bedre (robotter
+ bruger ordbøger!).
-Suggestion: Think of a phrase - e.g. a poem or a song. Pick first letter of
-each word. Add a number. Gibberish in itself, but easy (for you) to
-remember/recreate.
+Forslag: Tænk på en sætning - f.eks. et digt eller en sang. Tag første ord fra
+hvert ord. Tilføj et nummer. Vrøvl i sig selv, men nemt (for dig) at
+huske/genskabe.
-## Save your password in your head only
+## Gem kun din adgangskode i hovedet
-Your password is strictly personal.
+Din adgangskode er strengt personlig.
- * Do not write it down.
- * Do not **ever** reveal it to anyone. Not a friend, your boss, the police, me
- or other technicians.
- * Be proud if you forget your password: That means you picked a strong
- password :-)
+ * Skriv den ikke ned.
+ * Udlevér den **aldrig** til andre. Ikke til en ven, din chef, politiet, mig
+ eller andre teknikere.
+ * Vær stolt hvis du glemmer din kode: Det betyder jo at du valgte en sikker
+ kode :-)
-If you loose or reveal your password then just report it, and a new one is
-created for you (and texted to you, if your cellphone number is known to the
-system).
+Hvis du mister eller afslører din adgangskode så rapportér det blot, så bliver
+der dannet en ny til dig (som sendes pr. sms, hvis dit mobiltelefonnummer er
+kendt af systemet).
-## Change your password
+## Skift din adgangskode
-Depending on system setup, you may change your password with the provided
-webmail "IMP" (contact your technicians for details).
+Afhængigt af systemets opsætning, kan du ændre din adgangskode i
+webmail-programmet "IMP" (koktakt dine teknikere for detaljer).
-## More info
+## Yderligere information
- * [[mail/Intro]] to start using email
- * [[Overview|account]] of possible uses of your account
+ * [[Introduktion|mail/intro]] til at bruge email
+ * [[Oversigt|account]] over muligheder med din konto
diff --git a/intro/email.mdwn b/intro/email.mdwn
index 0a5b150..8351675 100644
--- a/intro/email.mdwn
+++ b/intro/email.mdwn
@@ -1,22 +1,22 @@
- Hi <fullname>
+ Hej <fullname>!
- A personal account has been added for you at your host system.
+ Der er nu oprettet en personlig konto til dig ved dit værtssystem.
- Your username is "<username>". Password will be sent through cellphone text message.
+ Dit brugernavn er "<username>". Adgangskoden sendes pr. sms til dig.
- The account is used for email addresses and other personal services. Currently
- the following email address(es) has been attached:
+ Kontoen bruges til email-adresser og andre personlige services. Konkret er
+ der tilknyttet følgende email-adresse(r):
<addresses>
- NB! Password lasts only 14 days - read here how to change it:
+ NB! Koden varer kun 14 dage - læs her hvordan du ændrer den:
http://support.redpill.dk/intro
- Same place you can also read about setup and possibilities with your account
- - more email adresses, subscribing to mailinglists etc.
+ Samme sted kan du også læse om opsætning og muligheder med din konto
+ - flere email-adresser, tilmelding til mailinglists m.m.
- Kind regards,
+ Venlig hilsen
<me>
- Technical supporter
+ Teknisk supporter
diff --git a/intro/sms.mdwn b/intro/sms.mdwn
index 4bb1d12..1eb3532 100644
--- a/intro/sms.mdwn
+++ b/intro/sms.mdwn
@@ -1 +1 @@
- Here is a temporary password for your account. You MUST change it within 14 days: Read the web page http://support.redpill.dk/intro . Password: <password>
+ Her er en midlertidig adgangskode til din konto. Du SKAL skifte den inden 14 dage: Læs websiden http://support.redpill.dk/intro . Koden er: <adgangskode>
diff --git a/mail.mdwn b/mail.mdwn
index e409e67..52b6d82 100644
--- a/mail.mdwn
+++ b/mail.mdwn
@@ -1,17 +1,17 @@
-# Overview of email documentation
+# Oversigt over mail-informationer
-Each user [[account]] is an email account - with one ore more email
-[[addresses]] attached.
+Hver [[brugerkonto|account]] er en email-konto - med een eller flere
+email-[[adresser|addresses]] tilknyttet.
-## Setup
+## Opsætning
- * Short [[mail/intro]] to start using email
- * [[Configuration|mail/setup]] more detailed
+ * Kort [[introduktion|mail/intro]] til at begynde at bruge email
+ * [[Opsætning|mail/setup]] mere detaljeret
-## Use
+## Brug
- * Dealing with disk [[quota]]
- * Subscribing to and and using [[mailinglists]]
- * [[Problem]] reporting
+ * Håndtering af [[diskkvota|quota]]
+ * Tilmelding til og brug af [[mailinglists]]
+ * [[Problem]]rapportering
diff --git a/mail/intro.mdwn b/mail/intro.mdwn
index be77bc5..bf8b6d9 100644
--- a/mail/intro.mdwn
+++ b/mail/intro.mdwn
@@ -1,37 +1,40 @@
-# Email introduction
+# Introduktion til email
-Your account at this system has at least one email address attached.
+Din konto på dette system har mindst een email-adresse tilknyttet.
-Additional addresses can be added on request. Some may already be added.
+Yderligere adresser kan tilføjes efter ønske. Muligvis er der tilføjet nogen
+allerede.
-All incoming emails are stored in your account inbox, no matter what email
-address was addressed.
+Alle indkommende emails bliver gemt i indbakken for din konto, uanset hvilken
+email-adresse de blev sendt til.
## Webmail
-(contact your technicians for the location of webmail at this system)
+(kontakt dine teknikere for adressen på webmail til dette system)
-This is ready to use as is - no additional setup required to get started.
+Webmail er klar til brug uden videre - ingen yderligere opsætning er nødvendig
+for at komme igang.
-## Local email application
+## Lokal email-programmer
-"Real" email applications require some configuration to work.
+"Ægte" email-programmer kræver opsætning for at fungere.
-Here's a short summary of the needed setup:
+Her er en kort gennemgang af den nødvendige tilretning:
- * Email server is the same for both incoming and outgoing services (contact
- your technicians for the hostname).
- * Incoming email is reachable through **pop3** and **imap**. Imap is
- recommended for most cases.
- * Outgoing email is accepted through secure smtp on port **465** (not the
- regular port 25).
- * You MUST use password **authentication** for all email services (also smtp).
+ * Email server er den samme for både indkommende og udgående services (kontakt
+ dine teknikere for at få oplyst værtsnavnet).
+ * Indkommende email kan nås via **pop3** og **imap**. Imap anbefales til de
+ fleste situationer.
+ * Udgående mail accepteres sendt som krypteret smtp til port **465** (ikke den
+ vanlige port 25).
+ * Du SKAL bruge adgangskode-**identifikation** for alle email services (også
+ smtp).
-## More info
+## Yderligere information
- * [[Setup]] more detailed
- * [[Overview|mail]] of email-related info
- * [[Overview|account]] of uses of your account
+ * [[Opsætning|setup]] mere detaljeret
+ * [[Oversigt|mail]] over email-relaterede informationer
+ * [[Oversigt|account]] over muligheder med din konto
diff --git a/mail/setup.mdwn b/mail/setup.mdwn
index 5d65876..165b0ba 100644
--- a/mail/setup.mdwn
+++ b/mail/setup.mdwn
@@ -1,107 +1,107 @@
-# Setting up your personal email account
+# Opsætning af din personlige emailkonto
-As a user at this system you have been given a single [[account]]. Tied to this
-account is an email address (or possibly more than one).
+Som bruger ved dette system har du fået en enkelt [[konto|account]]. Knyttet
+til denne konto er en email-adresse (eller muligvis mere end een).
-All incoming emails are delivered to the inbox of your personal account (ie.
-same location no matter if you have more addresses attached).
+Alle indkommende emails leveres i indbakken for din personlige konto (dvs.
+samme sted uanset om du har flere adresser tilknyttet).
-## Webmail setup
+## Opsætning af webmail
-Webmail is probably the simplest way to reach your emails. Somewhat like
-HoTMaiL but without advertisements.
+Webmail er nok den enkleste måde at nå dine emails. Lidt lissom HoTMaiL bare
+uden reklamerne.
-One common website (contact your technicians for its location) offers several
-webmail applications, each with different strengths and weaknesses.
+Et fælles website (kontakt dine teknikere for adressen) stiller flere
+webmail-programmer til rådighed, hver med forskellige styrker og svagheder.
-The topmost of the webmail application, IMP, is recommended, due to its most
-complete functionality. It provides access to changing your account
-[[password]].
+Det øverste af webmail-programmerne, "IMP", anbefales pga. dets mange finesser.
+Det giver bl.a. adgang til at ændre [[adgangskode|password]] til din konto.
-Same website also lists some alternative websites also offering webmail access
-to accounts at this system. Save those addresses on your own computer, for the
-case of the primary webmail service one day being out of order.
+Samme website angiver også nogle alternative websites som også tilbyder
+webmail-adgang til konti på dette system. Gem adresserne på din egen computer,
+til hvis den primære webmail-service en dag ikke fungerer.
-Entering webmail, step by step:
+Adgang til webmail, trin for trin:
- 1. Go to the webmail website (contact your technicians for its location)
- 2. Pick the topmost webmail application, IMP.
- 3. Login using your personal username and password
+ 1. Gå ind på websitet (kontakt dine teknikere for at få oplyst adressen)
+ 2. Vælg det øverste webmail-program, IMP.
+ 3. Log på med dit personlige brugernavn og adgangskode,
-## Recommended setup of local email program
+## Anbefalet opsætning af lokalt emailprogram
-If you have a computer of your own, it is recommended to use a "real" email
-application in favor of webmail. It works faster and is more stable. It is also
-puts less burden on the server.
+Hvis du har en computer for dig selv, bør du bruge et "rigtigt" email-program
+fremfor webmail. Det arbejder hurtigere og er mere stabilt. Det lægger også
+mindre pres på serveren.
- 1. Download [Mozilla Thunderbird](http://www.mozilla.com/thunderbird).
+ 1. Hent [Mozilla Thunderbird](http://www.mozilla.com/thunderbird).
- (!) Other email programs work too, but Mozilla Thunderbird is considered
- most reliable, while still both userfriendly and
- [free](http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software).
+ (!) Andre emailprogrammer kan også bruges, men Mozilla Thunderbird vurderes
+ at være mest stabilt, og samtidigt både brugervenligt og
+ [frit](http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software).
- 2. Create an "imap" account.
+ 2. Opret en "imap"-konto.
- (!) The alternative, pop3 (suggested by default in many applications), is
- less flexible - e.g. does not work well concurrently with webmail access to
- your emails.
+ (!) Alternativet, pop3 (foreslået som standard i mange programmer), er
+ mindre fleksibelt - det fungere f.eks. dårligt sammen med webmail-adgang
+ til dine emails.
- 3. Use your provided username, and the hostname provided by your technicians,
- as both incoming and outgoing server.
- 4. Enable encryption for incoming mail (imap or pop3):
- * Enable "SSL" (also called "secure connection")
- 5. Enable encryption for outgoing mail (smtp):
- 1. Enable "SSL".
- 2. Change port number from the standard 25 to 465 (Mozilla Thunderbird does
- this automatically)
- 3. Enable authentication, using same username and password as for your
- incoming mail.
+ 3. Brug dit tildelte brugernavn, og værtsnavnet angivet af dine teknikere som
+ både indkommende og udgående server.
+ 4. Aktivér kryptering for indkommende mail (imap eller pop3):
+ * Aktivér "SSL" (også kaldet "sikker forbindelse").
+ 5. Aktivér kryptering for udgående mail (smtp):
+ 1. Aktivér "SSL".
+ 2. Skift portnummer fra det normale 25 til 465 (Mozilla Thunderbird gør
+ dette automatisk)
+ 3. Aktivér identifikation, med brug af samme brugernavn og adgangskode som
+ for din indkommende mail
- /!\ Avoid "TLS" (also called "secure *passwords*") - it does not work
- together with SSL.
+ /!\ Undgå "TLS" (også kaldet "sikker *adgangskode*") - det fungerer ikke
+ sammen med SSL.
-Many email applications help you setting up your account using a "wizard".
-Unfortunately security setup required at this system is often left out from
-such routines.
-If you are guided by a wizard, you therefore afterwards need to manually check
-that the configuration produced match the above instructions.
+Mange email-programmer hjælper dig igennem opsætning af din konto vha. en
+skridt-for-skridt vejledning - en "wizard". Desværre ignoreres sikkerhed
+ofte i den rutine.
+Hvis du hjælpes på vej på den måde, bør du derfor bagefter gennemgå
+indstillingerne manuelt og sikre at tingene ovenfor står som de skal.
-/!\ Some applications stash away security options (SSL, password etc.) below
-"advanced settings" or similar.
+/!\ Nogle programmer gemmer sikkerhedsindstillinger (SSL, adgangskode m.m.)
+af vejen under "Avancerede indstillinger" eller lignende.
-Your email application might complain that it does not trust the mail server.
-You then need to accept the "security certificate" used at this system (see
-external reference to riseup.net at the bottom of this page). Mozilla
-Thunderbird need no special handling.
+Dit email-program vil muligvis advare om mistillid til postserveren. Du skal da
+godkende det "sikkerhedscertifikat" som anvendes ved dette system (mere info ved
+de eksterne vejledninger der henvises til nederst på denne side). Mozilla
+Thunderbird kræver ingen særlig håndtering.
-## Special quirks with Apple Mail
+## Særlige drillerier med Apple Mail
-The default setting for some versions of Apple Mail is to leave a copy of all
-your emails on the server, even when deleted in the application.
+Standardopsætningen af
+Nogle versioner af Apple Mail er som standard opsat til at bevare en kopi af
+alle dine emails på postserveren, også efter du har slettet dem i programmet.
-If you use Apple Mail, you need to avoid filling up your
-[[allowed_disk_space|quota/intro]] by changing that behaviour:
+Hvis du bruger Apple Mail skal du derfor gøre følgende for at undgå at fylde
+din [[tilladte_diskplads|quota/intro]]:
- 1. Open "Mail"
- 2. Go to Preferences > Accounts > Advanced
- 3. Check "remove copy from server after retrieving a message"
+ 1. Åbn "Mail"
+ 2. Gå til Indstillinger -> Konti -> Avanceret
+ 3. Hak af i "fjern kopi fra server efter modtagelse af besked"
-## External links
+## Eksterne referencer
-The help texts at riseup.net is generally good, as their system works much like
-this. Just remember to use the mailserver hostname of this system whenever
-"mail.riseup.net" is mentioned.
+Hjælpesiderne ved riseup.net er generelt gode, da deres system fungerer meget
+lissom dette. Husk blot at erstatte med værtsnavnet for dette posthus hver gang
+"mail.riseup.net" er angivet.
- * [Setting up email applications](http://help.riseup.net/mail/mail-clients/)
- * [Dealing with security certificates](http://help.riseup.net/mail/security/certificates/)
+ * [Opsætning af email-programmer](http://help.riseup.net/mail/mail-clients/)
+ * [Håndtering af sikkerhedscertifikater](http://help.riseup.net/mail/security/certificates/)
* [Avoiding "leave on server" with pop3](http://www.earthnet.net/support/email/email_pop_remove_copy.htm)
-## More info
+## Yderligere information
- * [[Overview|mail]] of email-related info
- * [[Overview|account]] of uses of your account
+ * [[Oversigt|mail]] over email-relaterede informationer
+ * [[Oversigt|account]] over muligheder med din konto
diff --git a/orphans.mdwn b/orphans.mdwn
index 1354030..c388179 100644
--- a/orphans.mdwn
+++ b/orphans.mdwn
@@ -1,3 +1,3 @@
-# Orphaned pages
+# Forældreløse sider
[[orphans ]]
diff --git a/quota.mdwn b/quota.mdwn
index 3f0f3cd..6b71489 100644
--- a/quota.mdwn
+++ b/quota.mdwn
@@ -1,5 +1,5 @@
-# Overview of disk quota documentation
+# Oversigt over diskkvota-informationer
- * Short [[quota/intro]] to disk quota
- * [[Use|quota/use]] of disk quota - eg. hints to freeing disk space
- * [[Configuration|quota/setup]] to continuously show current disk quota status
+ * Kort [[introduktion|quota/intro]] til diskkvota
+ * [[Brug|quota/use]] af diskkvota - bl.a. tips til at frigøre plads
+ * [[Opsætning|quota/setup]] til løbende at vise aktiv diskkvota
diff --git a/quota/intro.mdwn b/quota/intro.mdwn
index 19d6240..b9601c5 100644
--- a/quota/intro.mdwn
+++ b/quota/intro.mdwn
@@ -1,17 +1,16 @@
-# Introduction to disk quota
+# Introduktion til diskkvota
-Your account has limited disk space. All of your personal files and emails have
-a sharing maximum.
+Din konto har begrænset plads. Alle dine personlige dokumenter og emails deler
+samme delte loft.
-You will automatically receive email warnings if you reach your "quota" limit.
-You will then need to delete either some of your personal files or some of your
-emails.
+Du vil automatisk modtage email-advarsler hvis du når din "kvote". Du må så
+slette enten nogle af dine personlige dokumenter eller nogle af dine emails.
-/!\ If you ignore quota warnings, then your account will be locked, and all
-emails sent to you will be rejected!
+/!\ Hvis du ignorerer kvota-advarsler, bliver din konto låst, og emails sendt
+til dig vil blive afvist!
-## More info
+## Yderligere information
- * [[Use|quota/use]] of disk quota - eg. hints to freeing disk space
- * [[Configuration|quota/setup]] to continuously show current disk quota status
+ * [[Brug|quota/use]] af diskkvota - bl.a. tips til at frigøre plads
+ * [[Opsætning|quota/setup]] til løbende at vise aktiv diskkvota
diff --git a/quota/setup.mdwn b/quota/setup.mdwn
index 2997cc3..6ba59aa 100644
--- a/quota/setup.mdwn
+++ b/quota/setup.mdwn
@@ -1,28 +1,28 @@
-# Setting up disk quota
+# Opsætning af diskkvota
-Your account has limited disk space. You will automatically receive warnings if
-you reach your "quota" limit.
+Din konto har begrænset diskplads. Du vil automatisk modtage advarsler hvis du
+når "loftet" for din konto.
-/!\ If you fail keep your account below your quota limit, then after some days
-your account will be locked. This affects several services, e.g. all emails
-sent to you will be rejected!
+/!\ Hvis du ikke holder din konto under kvota-loftet, vil din konto efter nogle
+dage blive låst. Dette påvirker en række services, bl.a. vil alle emails sendt
+til dig blive afvist!
-## Disk quota status
+## Diskkvota status
-Some imap email programs can be configured to show your current quota status.
+Nogle imap email-programmer kan sættes op, så de viser din aktuelle
+diskkvota-status.
### Mozilla Thunderbird
- 1. Install the [Display Quota](https://addons.mozilla.org/thunderbird/881/)
- plugin.
+ 1. Installér udvidelsen [Vis kvota](https://addons.mozilla.org/thunderbird/881/).
### IMP webmail
- 1. Enter "Layout" in the top panel to the right
- 2. Select "Account information" and choose "Add"
- 3. Select "Save"
+ 1. Gå ind under "Udformning" til højre i panelet foroven.
+ 2. Vælg "Konto-information" og vælg "Tilføj"
+ 3. Vælg "Gem"
-## More info
+## Yderligere information
- * [[Use|quota/use]] of disk quota - eg. hints to freeing disk space
+ * [[Brug|quota/use]] af diskkvota - bl.a. tips til at frigøre plads
diff --git a/quota/use.mdwn b/quota/use.mdwn
index b0f7df6..24dfaf0 100644
--- a/quota/use.mdwn
+++ b/quota/use.mdwn
@@ -1,46 +1,45 @@
-# Disk quota usage
+# Brug af diskkvota
-Your account has limited disk space. All of your personal files and emails have
-a shard maximum.
+Din konto har begrænset plads. Alle dine personlige dokumenter og emails deler
+samme fælles loft.
-Your use of disk space is monitored, and if you use more space than allowed,
-you will automatically receive warnings to free some space: Either delet some
-of your personal files or some of your emails.
+Dit pladsforbrug bliver overvåget, og hvis du bruger mere plads end tilladt,
+vil du automatisk modtage email-advarsler om at frigøre plads: Slet enten nogle
+af dine personlige dokumenter eller nogle af dine emails.
-/!\ If you fail to free enough disk space to get you below your quota limit,
-then after some days your account will be locked. This affects several
-services, e.g. all emails sent to you will be rejected!
+/!\ Hvis du ikke frigør nok plads til at komme under din kvote, vil din konto
+efter nogle dage blive låst. Dette påvirker en række services, bl.a. vil alle
+emails sendt til dig blive afvist!
+## Dokumenter
-## Files
-
-If you use some of your personal [[file_shares|files]], then they probably
-consume more space than your emails: Sound, graphics and multimedia files
-are much larger than simple text messages like emails.
+Hvis du bruger personlige [[dokumentarkiver|files]], så fylder de sandsynligvis
+mere plads end dine emails: Lyde, grafik og multimediedokumenter er væsentligt
+større end simple tekstbeskeder som emails.
## Emails
-Consider deleting emails with big attachments. Save the attachements as plain
-files first, if you want them preserved: email attachments consume up to the
-double amount of that used by same documents stored normally.
-
-If you use Apple Mail, your emails may fill up space on the server even when
-deleted in the application. See [[email_setup|mail/setup]] for more about the
-problem. To immediately purge deleted emails, do this:
+Overvej at slette emails med store vedhæftede filer. Gem først vedhæftningerne
+som selvstændige dokumenter, hvis du vil beholde dem: Email-vedhæftninger
+fylder op imod det dobbelte af de samme dokumenter gemt normalt.
- 1. Open Apple Mail
- 2. Go to Preferences > Accounts > Advanced
- 3. Click the button 'Remove Now'.
+Hvis du bruger Apple Mail, fylder dine emails muligvis plads på serveren også
+efter at du har slettet dem i programmet - se opsætning af
+[[email|mail/setup.da]] for mere om problemet. Konkret kan du tømme alle
+slettede emails sådan her:
-When you use imap (you probably do), then some routines may not behave as you
-would expect:
+ 1. Åbn Apple Mail
+ 2. Gå til Indstillinger > Konti > Avanceret
+ 3. Klik på knappen 'Fjern nu'.
- * You may have more folders on the server than shown in your email program.
- You need to "subscribe" to additional email folders to see them.
- * It is not enough to "delete" emails. You need to also "purge" the deleted
- emails to have them completely removed from the system.
+Når du bruger imap (det gør du sandsynligvis), så fungerer nogle rutiner
+muligvis anderledes end du forventer:
+ * Du har muligvis flere mapper på serveren end der vises i dit emailprogram.
+ Du skal "abonnere" på de ekstra email-mapper for at se dem.
+ * Det er ikke nok at "slette" emails. Du skal "tømme" slettede emails før de
+ fjernes helt fra serveren.
-## More info
+## Yderligere information
- * [[Configuration|quota/setup]] to continuously show current disk quota status
+ * [[Opsætning|quota/setup]] til løbende at vise aktiv diskkvota
diff --git a/redpill.mdwn b/redpill.mdwn
index 5d1fb50..520352b 100644
--- a/redpill.mdwn
+++ b/redpill.mdwn
@@ -1,25 +1,25 @@
-# Redpill - sustainable ICT
+# Redpill - IT hjælp til selvhjælp i abonnement
-> You take the blue pill and [..] believe whatever you want to believe. You
-> take the red pill and [..] I show you how deep the rabbit-hole goes. [..] all
-> I am offering is the truth. Nothing more.
+> Tag den blå pille, og [..] tro hvad du vil. Tag den røde pille, og [..] jeg
+> viser dig hvor dybt kaninhullet går. [..] alt hvad jeg tilbyder er sandheden.
+> Intet andet.
-- Morpheus, The Matrix
-(in the movie "The Matrix" the hero Neo is offered to escape the illusion he
-believes is reality. The illusion is comfortable, but unethical.
+(i filmen "The Matrix" tilbydes helten Neo at slippe fri af den illusion han
+tror er virkeligheden. Illusionen er magelig, men uetisk.
-Pills usually work on the symptoms - soothing the pain without solving the
-underlying problems.
+Piller er typisk til symptombehandling - lindring af smerten uden at løse de
+dybereliggende problemer.
-Redpill is different. It is a self-help process - ICT structures designed to
-support and inspire active and concious ICT use. More demanding to establish,
-but more economical and less frustrating in the long run.
+Redpill er anderledes. Det er en selvhjælpsproces - IT-strukturer designet til
+at understøtte og inspirere til aktiv og bevidst brug af IT. Mere krævende at
+etablere, men mere økonomisk og mindre frustrerende i det lange løb.
-Redpill is a saner alternative to traditional ICT.
+Redpill er et sundere alternativ til traditionel IT.
-## More info
+## Yderligere information
- * Strategic [[arguments|purpose]]
- * Daily [[use]]
- * Technical [[overview|admin]]
+ * Strategiske [[argumenter|purpose]]
+ * Daglig [[brug|use]]
+ * Teknisk [[overblik|admin]]
diff --git a/redpill/admin.mdwn b/redpill/admin.mdwn
index b7c3985..1d7cabc 100644
--- a/redpill/admin.mdwn
+++ b/redpill/admin.mdwn
@@ -1,52 +1,51 @@
-# Redpill for technicians
+# Redpill for teknikere
-## Recommended hardware and software
+## Anbefalet udstyr og programmer
### Servere
Hardware:
- * Noname x86 machines
+ * Ikke-mærkevare x86-maskiner
* software RAID
- * All user data mirrored to remote host
+ * Alle brugerdata spejlet til en ekstern vært
Software:
- * Debian GNU/Linux (distribution)
+ * Debian GNU/Linux
* Postfix
* Apache
* AMaVis
* Dovecot
* HORDE/IMP
-### Workstations
+### Arbejdsstationer
-For creative use:
+Til kreativ brug:
* Apple Macintosh
-For classical administrative use:
+Til klassisk administrativ brug:
- * Debian GNU/Linux or Microsoft Windows
+ * Debian GNU/Linux eller Microsoft Windows
-For use in schools or Internet cafés, at fairs or other demanding places:
+Til i skoleklasser eller netcaféer, som messestande eller andre krævende steder:
* Debian GNU/Linux
-## Redpill in an alien environment
-
-It is possible to run a Redpill system at a host organisation not using (and
-with no interest in) the Redpill concept. The system usually need _not_ submit
-to a strict foreign policy.
+## Redpill i fremmede miljøer
-You need from the ICT staff of your host organisation...:
+Der er muligt at drive et Redpill-system hos en værtsorganisation som ikke
+anvender (og uden interesse i) Redpill-konceptet. Systemet behøver normalt
+_ikke_ at lade sig underkaste en stram fremmed politik.
- * A single static public IP number with port 22 open inbound and standard
- ports open outbound (or ideally fully open)
- * Space for a single standard-sized computer (or preferrably 2)
+Du har brug for følgende fra IT-staben i din værtsorganisation:
+ * Et enkelt statisk offentligt IP-nummer med port 22 åben indad, og
+ standardporte åbne udad (eller ideelt at alt er åbent)
+ * Plads til en enkelt standardstørrelse computer (eller hellere 2)
-## More info
+## Yderligere information
- * Strategic [[arguments|purpose]]
- * Daily [[use]]
+ * Strategiske [[argumenter|purpose]]
+ * Daglig [[brug|use]]
diff --git a/redpill/purpose.mdwn b/redpill/purpose.mdwn
index e0e8928..7f07c91 100644
--- a/redpill/purpose.mdwn
+++ b/redpill/purpose.mdwn
@@ -1,27 +1,28 @@
-# Redpill for decision makers
+# Redpill for beslutningstagere
-Redpill is the opposite of outsourcing: As much as possible of your precious
-data and infrastructure in kept in-house, and the rest uses only simple and
-generic services to avoid depending on unique features of a single provider.
+Redpill er det modsatte af outsourcing: Mest muligt af din værdifulde data og
+infrastruktur bevares in-house, og resten anvender kun enkle enkle og
+standardiserede services for at undgå afhængighed af unikke finesser fra en
+enkelt leverandør eller udbyder.
-An "ICT guide" is hired part-time to help setup your resources as
-self-sustainable as possible, and to train one or more of your own staff to
-work with the system on a day-to-day basis.
+En "IT-guide" hyres ind på deltid til at hjælpe med opsætning af ressource så
+bæredygtigt som muligt, og til at træne en eller flere fre jeres egen stab til
+at arbejde med systemet til dagligt.
-When the setup is completed, smaller tasks like restarting services or
-adding/changing user accounts can be done by the "superusers" among your staff.
-Beyond that, your network can in principle run on its own. In reality you are
-recommended to keep your ICT guide in the loop as a technical advisor,
-continuously checking security and optimize/improve/extend services.
+Når opsætningen er gennemført, kan mindre opgaver som genstart ad services
+eller tilføjelse/ændring af brugerkonti ordnes af "superbrugerne" i jeres stab.
+Herudover kan systemet principielt køre af sig selv. I praksis anbefales I at
+fortsætte samarbejdet med jeres IT-guide som teknisk rådgiver, som løbende
+checker sikkerheden og optimerer/forbedrer/udvider services.
-You keep your ICT guide only for as long as the relationship is mutually
-beneficial: Your data, services and know-how stays with you. Your system keeps
-running, it just slowly becomes "oldfashioned". And you can take in other ICT
-guides or ordinary technicians - all code is Free Software, tied to the Debian
-GNU/Linux distribution with one of the largest userbases worldwide and favoured
-especially amongst skilled networks administrators.
+I bevarer kun samarbejdet med jeres IT-guide så længe det gavner begger parter:
+Jeres data, services og know-how bliver hos jer. Jeres system kører fortsat,
+det bliver blot langsomt "gammeldags". Og du kan inddrage andre IT-guides eller
+almindelige teknikere - systemet anvender udelukkende Fri Software knyttet til
+distributionen Debian GNU/Linux, som er en af de mest udbredte på verdensplan,
+og foretrukket især blandt kvalificerede netværksadministratorer.
-## More info
+## Yderligere information
- * Daily [[use]]
- * Technical [[overview|admin]]
+ * Daglig [[brug|use]]
+ * Teknisk [[overblik|admin]]
diff --git a/redpill/use.mdwn b/redpill/use.mdwn
index d96fcfc..36edb78 100644
--- a/redpill/use.mdwn
+++ b/redpill/use.mdwn
@@ -1,25 +1,25 @@
-# Redpill for users
+# Redpill for brugere
-At a Redpill system you are the hero! You are offered various tools to use as
-you please, at your own pace.
+Ved et Redpill-system er det dig er der helten! Du får stillet en række
+redskaber til rådighed, som du kan trække på efter behov, i dit eget tempo.
-If problems occur along the way, then no god or magician wipes it off for you,
-but you are not all alone either...
+Hvis der opstår problemer undervejs, kommer der ikke en gud eller troldmand og
+tryller dem væk, men du står på den anden side heller ikke helt alene...
-At some other systems, technical stuff is considered too important to involve
-you - or you are too important to get involved. Technicians are your servants
-and superheroes, taking care of technical challenges on your behalf.
+Ved nogle andre systemer anses tekniske ting som for vigtige til at inddrage
+dig, eller du for vigtig til at skulle belemres med dem. Teknikere er dine
+tjenere og superhelte, som tager sig af dine tekniske udfordringer for dig.
-With Redpill, however, [[communicating|internet]] is considered too important
-to leave to others. Computers are servants (but sometimes clumsy at that),
-while technicians are skilled friends helping you if in trouble - not by
-carrying you, but by guiding and enlightening. And maybe use a little magic
-now and then too, but too much would spoil you.
+Med Redpill, derimod, anses [[kommunikation|internet]] som for vigtig til at
+overlade til andre. Computere er tjenere (omend kluntede nogle gange), men
+technikere er dygtige venner som hjælper hvis dere opstår problemer - ikke ved
+at bære dig, med ved at guide og oplyse. Og måske bruge lidt magi nu og da, men
+for meget ville forkæle dig.
-Redpill makes you the hero!
+Redpill gør dig til helten!
-## More info
+## Yderligere information
- * Strategic [[arguments|purpose]]
- * Technical [[overview|admin]]
- * [[../Intro]] to this Redpill-based system
+ * Strategiske [[argumenter|purpose]]
+ * Teknisk [[overblik|admin]]
+ * [[Introduktion|../intro]] til dette Redpill-baserede system
diff --git a/sitemap.mdwn b/sitemap.mdwn
index 0e39c4d..ac139d0 100644
--- a/sitemap.mdwn
+++ b/sitemap.mdwn
@@ -1,3 +1,3 @@
-# Sitemap
+# Oversigtskort
[[map ]]